Szervezeti, személyzeti adatok

 

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

név: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövid név: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely és postacím: 4025 Debrecen, Piac u. 79.
tel.: +36 52 521-480
fax.: +36 52 521-481
e-mail: info@euroregio.hu
honlap: www.euroregiohaz.hu

ügyfélfogadás: H-Cs: 8:30-16:00; P: 8:30-13:30

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Euro-Régió Ház feladatai

Europe Direct feladatai

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

ügyvezető: Póser Zoltán
Tel.: +36 52 521-480
Fax.: +36 52 521-481
e-mail: poser.zoltan@edc.debrecen.hu

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Dancs László
Tel.: +36 52 521-480
Fax.: +36 52 521-481
e-mail: dancs.laszlo@euroregio.hu

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelő bizottság: 3 fő

- elnök: Papp Viktor
- tagok: Dr. Benkő Orsolya, Vancsa Mária

cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79.
tel.: +36 52 521-480
fax.: +36 52 521-481

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

-

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

-

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Biharihirek.hu

Kiadó: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.

Felelős szerkesztő: Bögre Zoltán

Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79.

Tel.: +36 52 521-480
Fax.: +36 52 521-481

info@euroregio.hu

biharihirek@gmail.com

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

-

 

© 2009 Euro-Régió Ház

Itt vagyunk!

Debrecen
Piac utca 79.

[ térkép megtekintése ]